Przerwa w dostawie ciepła

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bełchatowie informuje, że w związku z planowanymi pracami remontowymi sieci ciepłowniczej, nastąpi przerwa w dostawie ciepła w terminie od 14.09.2016r. do 15.09.2016r. dla poniższych Odbiorców. Czas przerwy może ulec skróceniu dla niektórych Odbiorców, a będzie on uzależniony od postępu prowadzonych prac.

 

1. osiedla: Budowlanych i Łąkowa;

2. ulice: Mielczarskiego, Łąkowa, Mickiewicza (numery parzyste), Kręta 2 i 4, Kościuszki (numery nieparzyste), Rodziny Hellwigów, Pabianicka (numery parzyste do 26 oraz 3).

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przeprasza wszystkich Odbiorców, których obejmie powyższa przerwa. Informacje dotyczące przerwy w dostawie ciepła publikowane są na bieżąco na stronie www.pec-belchatow.pl.

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik Działu Ruchu: p. Piotr Kwaśniewski pod numerem telefonu (044) 633 33 36 wew. 212 lub dyspozytor pod numerem telefonu 993.

 

Lato z przyłączami

Czytaj więcej...Zakończono już budowę sieci ciepłowniczej na ul. Podmiejskiej.

Na os. Ludwików wciąż trwają prace przyłączeniowe i odtworzeniowe. W nowym sezonie grzewczym mieszkańcy ulic: Ludwikowskiej, Baczyńskiego, Asnyka, Leśmiana, Spacerowej, Staffa, Wesołej i Zalesie będą mogli ogrzewać się komfortowym i bezpiecznym ciepłem systemowym.

Wszystkie prace przebiegają zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem.

 

Przypominamy, że w wyniku realizowanej inwestycji powstanie ponad 3 km nowej sieci ciepłowniczej w rejonach, gdzie dominującym źródłem ogrzewania był dotychczas węgiel. Tereny objęte inwestycjami to głównie zabudowa jednorodzinna. Do sieci przyłączono dotychczas 52 budynki. Powstała sieć jest budowana w nowoczesnej technologii rur preizolowanych i wyposażona w system alarmowy, umożliwiający szybkie wykrywanie  i lokalizowanie usterek oraz awarii.

Zakończenie prac przyłączeniowych planowane jest na połowę września br.

Jednocześnie trwają prace projektowe na kolejnych obszarach os. Ludwików, gdzie budowa sieci  planowana jest w najbliższych latach.

Miło nam również poinformować, że na realizację inwestycji na os. Ludwików zostało nam przyznane dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę ponad 560 tys. zł.

 

Dzień Energetyka 2016

Czytaj więcej...W piątek, 12 sierpnia br., koncern  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zorganizował Obchody Dnia Energetyka.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji energetyków odprawioną w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego. Następnie uczestnicy obchodów udali się do hali widowiskowo-sportowej na uroczystą akademię, podczas której wręczono pracownikom odznaczenia i medale.

 

Pracownicy PEC Bełchatów również zostali wyróżnieni.

Postanowieniem Prezydenta RP z dn. 7 kwietnia 2016 r., nadany został Medal Złoty za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej dla Pana Jana Dobroszka.

Czytaj więcej...

Odznaczenie wręczył Wojewoda Łódzki, Pan Zbigniew Rau,  Prezes GK PGE, Pan Ryszard Wasiłek oraz Prezes PGE GiEK S.A., Pan Sławomir Zawada.

 

 

 

 

 

Z okazji Dnia Energetyka za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz energetyki, resortową odznaką "Za zasługi dla Energetyki" odznaczonych zostało 12 pracowników Spółki PEC:

 

Zbigniew Błaszczyk

Zbigniew Bukowski

Dariusz Drzewosz

Beata  Jaśkiewicz

Henryk Kusiak

Marian Lizakowski

Andrzej Majchrzak

Alojzy Nowak

Marian Siejka

Bogdan Szczepanek

Paweł Tomczyk

Bogusława Tylki

 

Odznaczenia wręczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pan Andrzej Piotrowski,  Prezes PGE GiEK S.A., Pan Sławomir Zawada oraz Prezes PEC Sp. z o.o. - Pan Grzegorz Zegarek.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim odznaczonym pracownikom gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy na rzecz rozwoju energetyki.