Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/72/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym ZP/072/2018.

 

Pełna treść ogłoszenia.

Gratulujemy Mistrzom Polski

Czytaj więcej...W imieniu bełchatowskich ciepłowników gratulujemy drużynie PGE SKRA Bełchatów oraz siatkarzom juniorów zwycięstwa i zdobycia tytułu Mistrza Polski w sezonie 2017/2018.

 

Cieszymy się, że od wielu lat możemy wspierać Wasze sukcesy.

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu (ZR/228/2018)

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie (ZR/228/2018).

 

Tryb postępowania: Przetarg organizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług dla PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie”, udostępnionym Oferentom na stronach www.pec-belchatow.pl.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usług koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz materiały dodatkowe do SIWZ dostępne na stronie internetowej http://www.bip.pec-belchatow.ires.pl/